שיטת חניכה ומשוב בשיטת- "on the job training"

מחלקות רבות נשענות על תהליכי הדרכה פרונטאליים בלבד, התכנסות עובדים בכיתה, העברת חומר מקצועי או התנהגותי ותרגולו ויציאה לשטח על מנת ליישמו.
השאלה הנשאלת היא עד כמה הנלמד, הוטמע, עד כמה המשתתפים יכולים ויודעים לבדם לקחת את הכלים שנלמדו בכיתה וליישמם בשטח באופן טבעי ואפקטיבי, ללא בקרה, מעקב ומשוב אשר יבדוק את מידת ואופן היישום.

מהות השיטה On the job training היא אחת השיטות הידועות בתחום החניכה שמטרתן לתת תמונת מצב ומשוב אישי, לרוב לאחר לימוד בכיתה או לימוד על ידי דמות חונכת.
המטרה היא לבצע תהליך איכותי אשר יוביל לתוצאות כמותיות, תהליך אישי מותאם נסיבות ואישיות העובד.
כבסיס לתהליך המשוב, המלווה את התהליך מגיע עם הנחנך לשטח עבודתו (מוקד מכירות או שירות, יציאה לשטח, מחוץ לכותלי המשרד לביצוע תהליכי מכירה) מתצפת, מתבונן ורושם לעצמו חוזקות וחולשות, דפוסי התנהגות, סגנון תקשורת מול הלקוח ועוד.

ליווי בשיטת on the job training מתאים בעיקר במקרים הבאים:
כאשר יש צורך לשיקוף תמונת מצב לגבי איכות עבודת העובד והשגת מטרות נדרשות.
כאשר נדרש שינוי בתפיסת העובד והגדלת המודעות והמחירים שמשלם בהתנהגויות קיימות.
לצורך משוב והטמעת שיטות עבודה והתנהגויות רצויות חדשות כגון: מיומנויות ניהול, מיומנויות מכירה, מיומנויות שירות, פרזנטציה, תקשורת בין אישית ועוד.
שימור ותחזוקת תכנים שנלמדו באופן פרונטאלי.
מתן משוב לעובד

לאחר ביצוע התצפית והרישום של המלווה/חונך, ניתן משוב לעובד הכולל נקודות לשימור ולשיפור הכוללות דוגמאות קונקרטיות וציטוטים שנאמרו על ידי העובד וביחד מוצאים פתרונות וחלופות המוסכמות על שני הצדדים.

בתום הליווי, מונפק דוח מפורט המסכם את הנקודות שהועלו, את הפתרונות ו-3 הנקודות העיקריות אותם התחייב העובד ליישם עד לתאריך מוסכם.
מומלץ לבצע מספר ליווים על מנת לקבל תמונת מצב מהעובד, מה הוא מיישם ומה פחות, כדי לשקף לעובד מכיוון המדריך איך דברים נראים מהצד וכדי להמשיך ולהטמיע את הנדרש עד ליצירת שינוי התנהגותי.